Celebrity

Ken Leung

Ken Leung

Actor, Musician
Chris Tucker

Chris Tucker

Actor, Musician, Writer
Brett Ratner

Brett Ratner

Musician, Director, Producer
Rongguang Yu

Rongguang Yu

Actor, Director, Producer
Harald Zwart

Harald Zwart

Writer, Director, Producer
Brad Peyton

Brad Peyton

Producer, Director, Writer
Antonio Campos

Antonio Campos

Producer, Director, Writer
Jon Watts

Jon Watts

Producer, Director, Writer
Dash Mihok

Dash Mihok

Actor, Musician, Director
Jeff Goldblum

Jeff Goldblum

Actor, Musician, Writer
Ludacris

Ludacris

Actor, Musician
Roland Emmerich

Roland Emmerich

Writer, Director, Producer
Adil El Arbi

Adil El Arbi

Actor, Writer, Director
Bilall Fallah

Bilall Fallah

Actor, Writer, Director
Marc Webb

Marc Webb

Producer, Director, Writer
Eva Mendes

Eva Mendes

Director, Musician, Actress
John Singleton

John Singleton

Writer, Director, Producer
Louis Leterrier

Louis Leterrier

Producer, Director, Actor
Gareth Edwards

Gareth Edwards

Director, Writer
Zack Snyder

Zack Snyder

Producer, Director, Writer
Scott Derrickson

Scott Derrickson

Producer, Director, Writer
Jaden Smith

Jaden Smith

Actor, Musician
Gabriele Muccino

Gabriele Muccino

Writer, Director, Producer